By continuing use this site, you agree to the Terms & Conditions and our use of cookies.

Privatlivs- og persondatapolitik, BilligTeknik Sweden AB.

Ved at gøre brug af BilligTeknik Sweden AB:s tjenester godkender og accepterer kunden denne aftale om beskyttelse af persondata.

1. Ansvarlig for personlige oplysninger

BilligTeknik Sweden AB, org.nr. 556741-5772, Skiffervägen 20. SE-22478 Lund, har ansvaret for de personlige oplysninger, der bruges i virksomhedens tjenester.

2. Håndtering af personoplysninger

BilligTeknik Sweden AB prioriterer beskyttelse af personlige oplysninger højt. Alle indhentede oplysninger håndteres i henhold til persondataloven (1998:204) indtil den 25. maj 2018, hvor denne erstattes af den europæiske forordning om beskyttelse af data, General Data Protection Regulation (GDPR). Fra og med den 25. maj 2018 vil alle indhentede kundeoplysninger blive behandlet i henhold til GDPR. Denne forordning hjælper med at sikre, at kundens privatliv ikke krænkes ved håndtering af personlige oplysninger. Af den grund bliver der ikke opbevaret flere oplysninger end virksomheden finder højest nødvendige. De fleste oplysninger slettes med det samme, mens andre informationer opbevares i en periode, afhængig af, hvad oplysningerne bruges til, se venligst punkt 4 formål, eller hvis loven påbyder os, at opbevare oplysningerne. Visse oplysninger om kunden bliver overført til tredjepart, da vi eksempelvis benytter os af leverandører til at udbringe de varer kunden har bestilt hos os.

3. Indhentede personoplysninger.

Vi kan indhente de personlige oplysninger som kunden giver os, i dennes kontakt med BilligTeknik Sweden AB. Dette inkluderer de oplysninger, der afgives i forbindelse med indkøb på billigteknik.se eller køb foretaget på anden vis hos virksomheden BilligTeknik Sweden AB, oplysninger der afgives i forbindelse med registrering af en konto på billigteknik.se eller oplysninger som kunden på anden vis har afgivet til BilligTeknik Sweden AB. Oplysningerne kan inkludere, men er ikke begrænset til, kundens navn, kontaktadresse, e-mailadresse, telefonnummer, oplysninger om bestillinger fra BilligTeknik Sweden AB, transaktioner som kunden gennemfører med virksomheden, oplysninger fra kundeundersøgelser, oplysninger fra eventuelle konkurrencer eller kampagner eller oplysninger afgivet i kontakt med kundeservice. Al korrespondence mellem BilligTeknik Sweden AB og kunden kan registreres. oplysninger kan også opbevares i forbindelse med besøg på hjemmesiden, se venligst punkt 4.3 Cookies. Derudover kan oplysninger fra kreditbureauer og bedrageriforebyggende instanser opbevares.

3.1 Kreditkortinformation.

BilligTeknik Sweden AB opbevarer ikke kreditkortoplysninger efter gennemførte transaktioner. Derimod kan leverandøren af den betalinsgateway BilligTeknik Sweden AB bruger, opbevare oplysninger for at kunne gennemføre betalinger foretaget via hjemmesiden billigteknik.se, foretage tilbagebetalinger samt håndtere kundetjenester hvad angår betaling og refundering.

4. Formål

Årsagerne til BilligTeknik Sweden AB opbevarer personlige oplysninger inkluderer, men er ikke begrænset til:

4.1 Markedsføring.

Oplysninger om kunden opbevares til administrering og behandling af markedsføring, forespørgsler samt nyhedsbreve til kunder, der ønsker dette.

4.2 Udvikling af tjenester.

For at udvikle tjenesten billigteknik.se anvendes visse kundeoplysninger til forskellige analyser af det markedssegment billigteknik.se henvender sig til.

4.3 Cookies.

BilligTeknik Sweden AB anvender cookies på billigteknik.se. Det betyder, at oplysninger angående besøg på hjemmesiden, herunder IP-adresse, operativsystem og browser m.m. indhentes. Det gør vi for at forebygge og forhindre bedrageri, og til administrative formål såsom forbedringer af brugervenligheden og navigering på hjemmesiden med mere. Derudover bruges de indhentede oplysninger til at synliggøre tilbud til kunden baseret på dennes geografiske placering.

Du finder mere information om cookies og hvordan du håndterer brugen af cookies her.

4.4 Administration af aftaler m.m.

Vi opbevarer de kundeoplysninger, der skal behandles, for at vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler og gældende lovgivning. Oplysninger kan også behandles, efter kundens ønske, for at træffe foranstaltninger inden aftaler indgås eller i løbet af aftaleperioden. Hvordan aftalen efterleves påvirker behandlingen af oplysningerne.

5.Lovgrundlag samt hvordan personlige oplysninger anvendes.

Personlige oplysninger anvendes udelukkende for at opfylde de retslige forpligtelser virksomheden har, for at leve op til aftaleforpligtelser, samt for at levere god kundeservice, leverancer, give tilbud, herunder markedsføring direkte til kunden, og for at give let tilgængelig og nem adgang til tjenesten billigteknik.se.

Kunden kan i visse tilfælde blive bedt og samtykke til at visse personlige oplysninger indhentes. Hvis kunden giver samtykke, kan dette til enhver tid tages tilbage.

6. Automatiske beslutningsprocesser.

Virksomheden kan gøre brug af automatiske beslutningsprocesser, når dette er tilladt i henhold til svensk eller europæisk lovgivning eller anden forfatning, eller når kunden udtrykkeligt giver samtykke til dette. Kunden har altid ret til at anmode om manuelle beslutningsprocesser samt at nægte beslutninger, der er truffet udelukkende af automatiske beslutningsprocesser, hvis disse skulle få følger, der i betydelig grad påvirker kundens situation, inklusive retslige sanktioner.

Når der anvendes automatiske beslutningsprocesser, informeres kunden om hvilke beslutningsfaktorer, der bruges, hvad det betyder for kunden, samt hvilke mulige konsekvenser det måtte have.

6. Hvem kan vi dele personlige oplysninger med.

Kundens personlige oplysninger kan blive delt med tredjepart eksempelvis myndigheder, leverandører, betalingstjenester samt forretningspartnere. Inden oplysninger deles med tredjepart sørger BilligTeknik Sweden AB altid for at gældende retningslinier for behandling af personlige oplysninger efterleves.

Visse af de tjenester vi udfører gør, at vi er nødt til at dele kundeoplysninger med tredjepart, vi bruger eksempelvis tredjepart til udbringning samt betaling, så vi kan gennemføre kundens bestilling. BilligTeknik Sweden AB udelukkende med etablerede leverandører.

6.1 International dataoverførsel

indhentede oplysninger kan opbevares og overføres mellem de lande BilligTeknik Sweden AB opererer i. Dette gøres for at oplysningerne kan anvendes i overensstemmelse med vores privatlivs- og persondatapolitik..

7. Udlevering af personlige oplysninger

Kundeoplysninger deles yderst sjældent med tredjepart. Som undtagelse herfor kan nævnes kundens leveringsadresse, som deles med de fragtfirmaer, der bringer de varer ud, som kunden har bestilt. Oplysninger kan også deles med formidlere af betalingsmoduler. Vores betalingsleverandører er DIBS Payment Services AB, Postnord Sverige AB, DHL samt Klarna Bank AB.

For at kunne tilbyde dig de forskellige Klarna betalingsmåder er vi nødt til at videregive dine person- og kontaktoplysninger samt oplysninger om din bestilling til Klarna. Anvendelse af disse oplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning og Klarnas politik til beskyttelse af personlige oplysninger.

Der kan være omstændigheder hvor vi, i henhold til loven, skal udlevere oplysninger til myndighederne.

Derudover kan oplysninger deles med tredjepart:

- Hvis BilligTeknik Sweden AB sælger eller køber virksomheder eller aktiver, hvorfor dine oplysninger kan deles med en eventuel køber.

- Hvis kendelser ved en retsinstans pålægger virksomheden at udlevere kundeoplysninger.

- Kundeoplysninger kan udleveres til kreditoplysningsvirksomheder samt bedrageriforebyggende bureauer.

8. Hvordan kundens personlige oplysninger beskyttes.

BilligTeknik Sweden AB tager både teknologiske, organisatoriske samt administrative sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte indhentede oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret adgang.

9. Hvordan vi opbevarer personlige oplysninger

Oplysninger der opbevares af BilligTeknik Sweden AB opbevares på sikre servere. Eventuelle betalingstransaktioner bliver krypteret med SSL-teknik. Hvis kunden har fået udleveret eller selv valgt en adgangskode, der giver adgang til ekstra ydelser på hjemmesiden, er det kundens ansvar at holde dette hemmeligt. Vi opfordrer på det kraftigste kunden til aldrig at dele adgangskoder med andre.

10. Direkte markedsføring

Kunden har mulighed for at tilvælge markedsføring, via eksempelvis post, email, telefon, SMS eller MMS, angående produkter og serviceydelser, vi mener er interessante for kunden, og som tilbydes af BilligTeknik Sweden AB og enkelte udvalgte samarbejdspartnere. Desuden kan virksomheden kontakte kunden elektronisk, via email eller SMS, med informationer om tilbud, vi mener, er i kundens interesse. Dette er under forudsætning af, at kunden ikke har fravalgt sådanne informationer.

11. Afmelding af direkte markedsføring

Hvis kunden ønsker at afmelde direkte markedsføring, vil vejledning hertil være inkluderet i alle former for direkte markedsføring, hvis det er fysisk muligt.

12. Kundens rettigheder angående beskyttelse af data.

Som kunde hos BilligTeknik Sweden AB har kunden rettigheder angående de oplysninger, der indhentes om kunden. Kundens ønske om at udøve vurderes fra situation til situation alt efter omstændigheder. Derudover kan der være retslige forpligtelser. Derudover kan de oplysninger, der kræves for at BilligTeknik Sweden AB kan overholde lovmæssige forpligtelser, håndhæve juridiske krav eller håndhæve aftaler, beholdes.

12.1 Anmodning om adgang til kundens personlige oplysninger.

Kunden har ret til adgang til personlige oplysninger, der er opbevaret om denne. Retten til adgang kan begrænses af gældende svensk eller europæisk lovgivning eller beskyttelse af andre personers privatliv samt beskyttelse af BilligTeknik Sweden AB forretningskoncept og forretningsmetoder.

12.2 Anmodning om rettelse af fejlagtige personoplysninger.

Kunden har ret til at anmode om rettelse af personlige oplysninger. Dette er begrænset, når lovgivning eller forfatning siger anderledes.

12.3 Anmodning om at personlige oplysninger slettes.

Kunden har ret til at anmode om, at oplysninger indhentet om kunden bliver slettet, hvis:

-        Kunden trækker sit samtykke om lagring af oplysninger tilbage, og der ikke er juridisk belæg for at opbevare oplysningerne.

-        Kunden giver indsigelse mod at oplysningerne opbevares, og der ikke er juridisk belæg for at oplysningerne opbevares.

-        Kunden giver indsigelse mod at oplysningerne opbevares i markedsføringsøjemed.

-        Hvis håndteringen af kundens personlige oplysninger strider mod gældende lovgivning.

-        Behandling af personoplysninger refererer til en ikke-myndig person, hvis oplysninger blev indhentet i forbindelse med udbud af informationstjenester.

12.4 Begrænsning i opbevaring af personlige oplysninger.

Hvis kunden bestrider rigtigheden eller lovligheden i de opbevarede oplysninger, eller hvis kunden har udnyttet sin ret til begrænsning i opbevarede oplysninger, kan kunden anmode om at oplysninger der er opbevaret begrænses til opbevaring. I så fald begrænses opbevaringen til oplysninger er rettet eller indtil det retsligt er afgjort, at virksomhedens interesser går forud for kundens.

Kunden kan også anmode om at indhentede personlige oplysninger begrænses til opbevaring, hvis retten til at de slettes ikke opnås.

Hvis registrerede personoplysninger udelukkende er til juridisk brug, kan kunden kræve, at al behandling af oplysningerne begrænses til opbevaring. BilligTeknik Sweden AB forbeholder sig retten til at håndtere personlige oplysninger til andre formål, når dette er nødvendigt for at leve op til juridiske forpligtelser, eller hvis kunden har givet samtykke dertil..

12.5 Indsigelser mod behandling ud fra BilligTeknik Sweden AB’s berettigede interesse.

Kunden har altid ret at gøre indsigelse mod behandling af personlige oplysninger brugt til direkte markedsføring eller i markedsføringsøjemed.

12.6 Dataoverføring.

Kunden har ret til at få udleveret personlige oplysninger indhentet af BilligTeknik Sweden AB i en maskinlæselig udgave. Bemærk at dette udelukkende gælder oplysninger, der behandles med henblik på samtykke eller for at udfærdige en aftale.

13. Hvor længe behandles kundens personlige oplysninger.

Personlige oplysninger opbevares den tid det tager, at opnå formålene til hvilke der er indhentet, eller i den periode gældende lovgivning kræver. Hvilket vil sige, at oplysninger opbevares den tid, der er nødvendig for at fuldende aftaler, eller den tid lovgivning eller forfatninger kræver at oplysningerne opbevares.

14.Registerudskrift, rettelse og tilbagekaldelse af samtykke.

En gang pr kalenderår har kunden ret til at anmode om oplysninger, rettelser eller sletning af de personlige oplysninger som BilligTeknik Sweden AB behandler. Dette skal gøres skriftligt, med kundens underskrift, og skal indeholde oplysninger såsom for- og efternavn samt kundenummer. Derudover skal det fremgå hvilke oplysninger kunden ønsker adgang til. Send venligst anmodning til: BilligTeknik Sweden AB, Skiffervägen 20 SE-22478 Lund, Sverige.

15. Ændringer i privatlivs- og persondatapolitik.

Ændringer i privatlivs- og persondatapolitik udgives på denne side.

___________________________

Opdateres senest: 2018-05-09